Call centrum a Upomínkový servis
Úspěšně plněným cílem call-centra naší společnosti je poskytování všech služeb v této oblasti na profesionální úrovni a využívat všech získaných informací, jako zpětné vazby pro dynamické plánování  veškerých potřeb našich klientů.
Aplikace call-centra umožňuje optimální rozdělování příchozích a odchozích  hovorů podle jednotlivých operátorů a jejich neomezené připojení do intranetové zabezpečené klient-serverové aplikace.
Konektivita je zajištěna v rámci systému PC-IP Phones, kdy jednotlivá pravidla komunikace jsou zpracovávána serverem a následně přerozdělována dle nadefinovaných pravidel. Tento systém v rámci programového vybavení, umožňuje velice podrobnou  zpětnou vazbu pro vytváření statistických přehledů pro potřebu klienta v rámci následných reportů.
V  nabízené spolupráci je podstatnou součástí úspěchu call-centra forma a zpracování vstupních dat pro jednotlivé zakázky  a jejich následná aktualizace. Modul zpracování dat může fungovat v režimu on-line, kdy takto řešená zakázka má větší  úspěšnosti, oproti off-line řešení zakázky s postupnou aktualizací dat.
Nejčastěji poptávanými službami našeho call-centra je cyklus vymáhání pohledávek, kdy na  tento režim navazují další kroky.    ( upomínkový servis, správa došlých plateb, právní služby, atd.)

Call centrum
Upomínkový servis
Naše společnost disponuje vlastním programovým vybavením, které umožňuje na základě předaných reportů automaticky generovat upomínky o zaplacení. Nedílnou součástí každé upomínky o zaplacení může být i  poštovní poukázka typu A,  která obsahuje veškeré údaje pro platbu.
Tyto upomínky jsou automaticky generovány ze systému na základě přijatých údajů na jednotlivé pohledávky a jejich zasílání se uskutečňuje v nastavených periodách dle  požadavků klienta.