Kontrola nemocných zaměstnanců
Nedílnou součástí našich komplexních činností je fyzická kontrola nemocných zaměstnanců. Kontrola probíhá dle zadání klienta v místě nemocnosti zaměstnance. Tato kontrola není vedena v represivním duchu, ale pouze jako informativní ve vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec.
Dojezd na zadanou adresu
Vzhledem k působnosti po celé ČR není pro naše terénní pracovníky problém začlenit kontroly do denního režimu dalších návštěv  a to napříč republikou . Informace na požadavek kontroly tak v podstatě do 24 hodin může být zařazena do plánu výjezdu pracovníků v libovolném kraji republiky.

Vícenásobná kontrola
Je možné použít tohoto režimu u zvláštních případů . Systém působí spíše preventivně ,nicméně efektivita je značná , obvzláště v případech , kdy je systém kontrol všeobecně znám mezi pracovníky zadané společnosti

Evidence a statistiky
Jsou důležité pro následné vyhodnocení efektivity celé činnosti . Prokazatelně z grafů následně vyplývá snížení "zachycených "případů a tím následné snižování nákladů zadavatele.

Na přiložených grafech je patrný pokles  záchytů "mimo režim" u vícenásobných kontrol prováděných v časovém období 6-ti  měsíců u jednoho zadavatele  . (přepočteno na 100 pracovníků)