Management pohledávek
Mandátní vymáhání
Postoupení pohledávky
Tento model vymáhání na základě mandátní smlouvy je používán v případě velkých portfolií. Zajišujeme kompletní servis v rámci legislativních úprav a zákonů České republiky, kdy pracujeme s danou pohledávkou až do jejího úplného zaplacení. Každou dostupnou formou oslovujeme dlužníka a spravujeme jeho veškeré platby. Získané informace, dokumenty a platby importujeme v pravidelných předem stanovených intervalech ke klientovi.

Náš analytický team zpracuje každé předané portfolio a předem stanoví proces vymáhání, který bude efektivní a produktivní s ohledem na skladbu a stav pohledávek.

Používáme předem dohodnuté a schválené dokumenty, které podepisuje dlužník při fyzické návštěvě našeho referenta. Tyto dokumenty obsahují veškeré potřebné klauzule k další práci s jednotlivou pohledávkou. V rámci těchto dokumentů je pohledávka zajištěna a lhůta promlčení je prolongována na deset let.
Tento model je velmi progresivní a efektivní v oblasti jednotlivých pohledávek z obchodních vztahů, kdy nejčastěji dochází k nezaplacení dané faktury. Vzhledem k rychlosti našeho řešení je dlužník osloven do 48 hodin od předání a zaslání oznámení o postoupení. Tento zcela zákonný tlak na dlužníka vede k uhrazení dlužné částky s možností další vzájemné bezproblémové spolupráce mezi věřitelem a dlužníkem. Našim klientům v rámci obchodní spolupráce nastavujeme procesní systém v oblasti používaných dokumentů, jako jsou objednávky, faktury a jiné. Po tomto nastavení dokáže náš klient přenést vícenáklady za případné vymáhání přímo na dlužníka a společnost Vymáhací a.s. se uspokojuje svou provizí nad rámec salda vymáhané pohledávky.
Smluvní vymáhání
V tomto modelu spojujeme několik procesů a vytváříme individuální scénář vymáhání přímo dle potřeb klienta.