Rada všem dlužníkům  - komunikujte !!  Mohou se objevit okolnosti , kdy uhradit platbu včas je problematické a vyhýbat se kontaktu s věřitelem, případně s námi, je pro Vás krajně nevýhodné.  Naší snahou je nalézt přijatelné řešení  pro Vás i pro věřitele.
Pokud nemáte na úhradu celého závazku, může být s Vámi sjednán individuální plán řešení prostřednictvím našeho pracovníka správy  pohledávek .
Pokud máte k pohledávce výhrady nebo dotazy, kontaktujte naše pracovníky na telefonních číslech uvedených v kontaktech, a můžete své připomínky přednést, popřípadě se na vše dotázat. Písemnosti nám můžete doručit na výše uvedenou adresu, nebo e-mail.
vyřešit problematickou situaci dlužníka mimosoudně dohodou se vyplatí vždy oběma stranám !!!
Od 1.1. 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník a také novely dalších důležitých předpisů – Občanského soudního řádu, Exekučního řádu a Insolvenčního zákona. Nepodceňujte změny  a neváhejte se informovat.
Co je CERD, jak se v něm rychle objeví informace , kde lze najít další detaily ?

CERD - Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů atd.

Další informace na:

Jak registr pracuje:
1) dlužník je vložen do Centrálního registru dlužníků a  pohledávku převezmeme  k vymáhání my , nebo exekutor
2) po vymožení pohledávky bude klientovi zaslána dlužná částka a dlužník hradí náklady vymáhání
3) do zaplacení dlužné částky bude dlužník veden v rejstříku dlužníků, do kterého mají přístup všechny bankovní a nebankovní instituce. V případě žádosti o úvěr, hypotéku, leasing nebo případně obyčejná smlouva s mobilním operátorem není  dlužníku poskytnuta.
www.centralniregistrdluzniku.cz