Požadavky na IT podporu
Pro opakované předávání  větších počtů případů nepodceňujte automatizaci zpracování a komunikace mezi Vámi, agenturou a jejími výkonnými pracovníky. Četnost pohledávek, tisků, předávání dokumentů může významně ovlivnit náklady v případě, že zvolíte nevyhovující, nebo "drahou technologii". Případnou analýzu včetně návrhu řešení a kalkulace vám v rámci vypracovnání poptávky zajistíme .
Splácení pohledávek ?
Čím méně se v inkasní praxi pohledávek po splatnosti orientujete, tím dříve  předávejte případy inkasní agentuře a   poskytněte větší prostor agentuře  pro použití doporučených postupů k úspěšnému vyřešení případů agenturou.
Z jakých důvodů uvažovat o postoupení, nebo vymáhání pohledávky ?
Úspora administrativních nákladů
Zlepšení finančních ukazatelů společnosti (pro případné investory , či banky)
Časová úspora a směrování aktivit na podnikání ve vlastní profesi
Zamezení rizika promlčení  pohledávek
Působnost:
Celá ČR (viz mapka)
Slovensko
Polsko
Ukrajina
Německo
Maďarsko
Pro řešení zahraničních pohledávek vždy stanovujeme individuální režim a jejich převzetí je součástí samostatné zvláštní dohody s klienty.
Akceptovat splácení pohledávky po částkách dle sjednaného splátkového kalendáře? Jednoznačně ANO, dlužníka motivuje vstřícnost  a formou poštovních poukázek, či pravidelných srážek z příjmu  je v optimálním časovém průběhu dosaženo kýženého efektu. Tyto formy jsme schopni optimálně řešit pro kllienty v dohodnutém rozsahu s minimálními náklady na provoz a sledování platební morálky dlužníků.