Prověřování osob
Pátrání po osobách a věcech
Monitorování osob
Doprovody osob
Zajištění doprovodů a osobní ochrany
Zjišťťování majetkových poměrů
Zajišťťování důkazních materiálů
Prověřování obchodních partnerů
Odhalování nekalé kokurence
Odhalování úniku informací
Kontrola dodržování podmínek pracovní neschopnosti
Prokazování nevěry
Montáž kamerových a bezpečnostních systémů včetně správy a provozu techniky
Zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní jednání
Jiné speciální služby
Ceník služeb:  
Poradenství bez právních služeb 300,- Kč /hod.
Použití vozidla 8,- Kč/km.
Odborné posouzení s právním rozborem 1 500,- Kč/hod.
Doručení zásilky 1 450,-Kč  náklady na dopravu
Zajišťťování důkazů Individuálně dle dohody
Monitorování osob, odhalování nevěry 800,- Kč/hod + náklady na dopravu
Kontrola dodržování PN 250,- Kč - kontrola + náklady na dopravu
Osobní ochrana, doprovod osob Od 800,- Kč/ hod.
Ostraha majetku Od 160,- Kč/hod.
Odhalování úniku informací
.....více
.....více
Montáž a správa kamerových a bezpečnostních systémů
Ochrana osob
.....více
Odhalování nekalé konkurence
.....více
Zajištění důkazních materiálů