....více
....více
Management pohledávek
Právní služby
Zajištění financovaných předmětů
Zajištění  prodeje financovaných předmětů
......více
......více
......více
Call centrum a upomínkový servis
Dlouhodobá správa portfolia pohledávek
Odkup pohledávek
Služby soukromých detektivů
Mandátní vymáhání
Postoupení pohledávek
Smluvní vymáhání
Výběrové řízení formou nejvyšší nabídky
Komisní prodej
Veřejná obchodní soutěž
Veřejná obchodní dražba
konzultace
notářské zápisy
Sepsání žalob a jiných podání
Zpracování právních analýz a posouzení
Zastupování před soudy, rozhodci a správními orgány
Vypracování smluvních dokumentů
Výkon stálého dohledu nad právními záležitostmi
Zprostředkování a vedení jednání s protistranou o smírčím řešení
Řešení případu do 30 dní
Převoz, skladnování
Monitoring, demontáže
Vlastní software vybavení
Evidence dokladů
Kontroly plateb
Prověřování partnerů 
Kontrola zaměstnanců v PN
Odhalování úniku informací
  ......více informací
Telefonické upomínání
Tisky splátkových složenek
Obálkový servis
Prověření bonity
Nejvyšší možná cena
Minimalizace režijních nákladů