Zajištění financovaných předmětů
Řešení případu do 30 dnů
Převoz, skladování
Odběr nespláceného financovaného předmětu je posledním možným řešením. Naší snahou je inkasovat dlužné částky na jednotlivých smlouvách, aby klient mohl pokračovat ve smluvním vztahu.
Důvodem pro zajištění financovaného předmětu je nedostatečná snaha dlužníka uhradit řádně a včas své závazky, podezření z neoprávněného nakládaní s předmětem, hrubé porušení smluvních podmínek, žádost našeho klienta (insolvenční řízení, exekuce, atd.)

V případě inkasa dlužné částky na smlouvě postupujeme vždy dle mandátní smlouvy a garantujeme vklad přímo na bankovní účet našeho klienta. Sjednanou provizi vymáháme nad rámec dlužné částky a pokud nejsme v tomto směru úspěšní, ukončujeme vymáhání bez nároku na provizi.

Pokud zajišťujeme financovaný předmět, vždy postupujeme korektním způsobem vůči dlužníkovi a dodržujeme etický kodex, který naše společnost přijala. Vše dokumentujeme v místě zajištění formou protokolu a dokumentace. V rámci této služby zajišťujeme kompletní servis a formou spolupráce s našimi obchodními partnery deponujeme, skladujeme, převážíme, monitorujeme, demontujeme atd.

Reálná objektivní lhůta pro vyřešení případu je 30 dní. Každý případ ukončujeme závěrečnou zprávou s aktualizací kontaktních spojení.
Zajištění předmětů provádíme jak vlastními prostředky, tak ve spolupráci s externími odbornými firmami , které jsou schopny dotyčným předmětům zajistit náležitou odbornou péči. Nemusí se vždy jednat jen o motorová vozidla. Jsme schopni zajistit technologické celky z oblasti strojírenství,chemického, potravinářského průmyslu ,stejně tak jako zařízení z oblasti informatiky ,vědy a výzkumu.
Po nezbytně nutnou dobu zajistíme odpovídající skladování včetně zabezpečení ostrahy.
Monitoring , demontáže
Financované předměty jsme schopni na přání zákazníka trvale monitorovat (z hlediska originálnosti jednotlivých dílčích součástí) , dle požadavků následně demontovat a zajistit další požadované operace.